Чорнобильський центр з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології

Чорнобильський центр з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів і радіоекології створений 26 квітня 1996 р. Указом Президента України, як державна науково-дослідна організація, що підвідомча Кабінету Міністрів України.

Зображення Чорнобильський центр почав свою роботу в галузі вивчення наслідків Чорнобильської аварії, ядерної та радіаційної безпеки, зняття з експлуатації енергоблоків АЕС. Офіс Центру було розміщено в м. Києві.

У 1997 році спільним рішенням Чорнобильського центру, адміністрації ЧАЕС, Славутицької міської ради, представників Міністерства енергетики США (DOE) та Тихоокеанської північно-західної національної лабораторії США (PNNL) створено відділення Чорнобильського центру в м. Славутичі – Славутицька лабораторія міжнародних досліджень і технологій (СЛАМДТ).

У лютому 2002 р., через 2 роки після закриття Чорнобильської АЕС, головний офіс Чорнобильського центру перенесено з м. Києва до м. Славутича.

У Славутичі працюють практично всі групи управління ряду міжнародних проектів, зокрема тих, що виконують роботи в рамках зняття ЧАЕС з експлуатації, поводження з радіоактивними відходами, перетворення об'єкта «Укриття».

Постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 року № 1291 Чорнобильський центр передано до сфери управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

29 серпня 2008 р. наказом Міністра МНС України № 624 введено в дію новий Статут організації, який визначає її назву як "Державна науково-дослідна установа "Чорнобильський центр з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології".

Чорнобильський центр є національним представником Міжнародного Чорнобильського центру (МЧЦ) - договірної форми міжнародного науково-технічного співробітництва в сфері вивчення наслідків Чорнобильської катастрофи. У структуру Чорнобильського центру входять: Лабораторія інженерних розробок і технологій (ЛІРТ), Міжнародна радіоекологічна лабораторія (МРЛ), Київське відділення / Лабораторія аналізу безпеки і Центр моніторингу проектів, м.Київ.

На сьогодні, в Чорнобильському центрі працює більш 100 чоловік, з яких 71% співробітників має вищу освіту, 10% – мають наукові ступені, 30% – молодь у віці до 30 років.

Основні проекти, реалізовані МЧЦ у м.Славутич:

• створення Інтегрованої бази даних об’єкту "Укриття"; 
• модернізація систем безпеки онкологічних клінік України;
• розробка Програми радіаційного захисту на етапі остаточного закриття ЧАЕС;
• розробка Бази даних радіоактивних відходів Чорнобильської АЕС;
• проект поглибленого аналізу безпеки енергоблоків №1 Рівненської АЕС і №1 Хмельницької АЕС;
• створення Бази даних про наслідки Чорнобильської катастрофи;
• радіоекологічні дослідження в зоні відчуження;
• загальнодержавна оцінка загрози ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів й інших джерел іонізуючого випромінювання;
• роботи в рамках Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН по зміні клімату;
• міжнародні форуми.


Генеральний директор: Бондарьков Михайло Дмитрович, директор міжнародної радіоекологічної лабораторії.
Адреса:м. Славутич Київської обл., А/с 151,7/1 вул. 77-ї Гвардійської Дивізії,
тел.: +38 04579 2 30 16 
факс: +38 04579 2 81 44
e-mail:center@chornobyl.net
web: http://www.chornobyl.net